Op zoek naar opleiding tot e coach?

opleiding tot e coach
Wat is e-Coaching? Online Coach / eCoach4u.
bron: ecoachpro, waringa en ribbers 2011. e Coach 4 u is gespecialiseerd in online coaching via mail binnen een eigen beveiligde en overzichtelijke digitale coachomgeving. Groot voordeel bij online coachen voor de cliënt is dat hij/zij bepaalt wanneer hij werkt aan zijn traject.
Opleiding i-Coach Via Vinci Academy.
Voor hen, en voor leraren die zich op dit terrein willen specialiseren, biedt deze opleiding de mogelijkheden om zich te professionaliseren tot coach van leraren in het gebruik van multimedia in het onderwijs. Leraren en ICT-coördinatoren in het primair en voortgezet onderwijs vormen de eerste doelgroep.
GITP leergang Coaching: opleiding tot coach EQA-geaccrediteerde coachingsopleiding GITP.
U ontvangt bij de leergang Coaching: opleiding tot coach een diploma. Resultaat leergang Coaching: opleiding tot coach. Het resultaat van de leergang Coaching: opleiding tot coach.: U bent in staat als professioneel coach op te treden in een werkcontext of als zelfstandig coach.
Specialist in online coaching en leiderschapsontwikkeling.
Deze opleiding biedt ervaren coaches een nieuwe inkijk in hun vakgebied, waardoor velen na afloop zeggen: Ik" ben er ook een betere face-to-face coach door geworden. Deze opleiding is net als de Masterclass van Europees Instituut De Baak en eCoachPro. Versnellen" door vertragen." E-coachen is voor velen een nieuw terrein. Waarom werkt het? De kracht van e-coachen komt tot stand als de e-coach in staat is de 3 meest onderscheidende elementen te benutten.
Zelfredzaamheid.
E-coaching Trainingen en workshops UvA Studenten Universiteit van Amsterdam.
In het intakegesprek breng je, samen met de coach, in kaart wat je wilt ontwikkelen en wat daarvoor de geschiktste aanpak zou kunnen zijn. Een coachingstraject bestaat uit huiswerkopdrachten en/of het invullen van tijdschrijfformulieren waarop je feedback en vragen krijgt van de coach. Dat gebeurt in de eerste vijf weken twee maal en daarna eenmaal per week, zodat je toewerkt naar steeds meer zelfstandigheid. De start van een traject wordt in overleg met de E-coach vastgesteld en duurt maximaal 12 weken, met de mogelijkheid tot een maandelijkse verlenging, indien je daar behoefte aan hebt.
Opleiding Mindful Analyst aan de slag als Online Coach.
Ik ben als coach en als mens sprongen vooruit gegaan in mijn ontwikkeling. De lesstof, maar ook de praktijkopdrachten hebben in positieve zin veel veranderd in mijn mensbeeld en het met aandacht kijken naar de cliënt. Een flexibele opleiding met ruimte voor eigen inbreng. 3e jaar op rij verkozen tot Beste Opleider.
eCoachPro Innovative people development.
Het voordeel van de online schriftelijke manier vind ik dat je kunt schrijven wanneer je maar wilt, je kunt alles teruglezen en de feedback van de coach meerdere keren doornemen, daardoor blijft het een continu proces. Je hoeft niet te wachten tot de volgende afspraak, je hebt meerdere contactmomenten naar behoefte.
Gratis cursus Praktische coachingsvaardigheden.
Wat de coach wél doet is de coachee prikkelen en sturen eigen kennis en krachten aan te wenden om zo op een zelfsturende manier doelen te bereiken. De coach kiest voor coachinterventies die leiden tot nieuwe inzichten en invalshoeken om naar de coachvraag te kijken en laat anderen beseffen dat deze altijd verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling.
Coaching de Baak.
Vind een persoonlijke coach of verbeter je eigen coachingskills. De Baak Coaching is er voor iedereen die een coach zoekt, wie zijn eigen coachingsvaardigheden wil ontwikkelen en wie voor zijn organisatie coaching wil inzetten bij bijvoorbeeld een veranderingstraject of teamontwikkeling.

Contacteer ons