Zoeken naar gestion

gestion
gestion WikiWoordenboek.
In andere talen. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 apr 2017 om 1434. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.
Gestion in het Nederlands vertaald uit het Frans.
beheer het zelfstandig naamwoord. Vertaal Matrix voor gestion.: gestion; gestion des intérêts; soin que l'on' prend. contrôle; garde; gestion; supervision; surveillance. canalisation; comité directeur; conduite; cordage; câble; direction; fil; filet; gouvernement; management. gestion; gestion des intérêts; soin que l'on' prend.
Institut supérieur européen de gestion group Wikipedia.
De Institut supérieur européen de gestion group of ISEG Group is een gerenommeerde Franse groep van 2 grande école: ISEG Marketing Communication School, ISG Programme Business Management. De instelling werd opgericht in 1980 en wordt heden bestuurd en ondersteund door de kamer van IONIS Education Group.
contrôle de gestion Nederlandse vertaling Linguee woordenboek.
établit une déclaration dassurance de gestion sur le fonctionnement des système s d e gestion et de contrôle, l a légalité et la régularité des transactions sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière, ainsi quun rapport exposant les conclusions des contrô l e s de gestion e f fe ctués, les lacunes constatées dans les système s d e gestion et de contrôle e t t oute mesure corrective prise.
Gestion Administratiekantoor.
Gestion maakt cijfers inzichtelijk en licht ze toe. Daarnaast dienen we als sparringspartner. Zo ondersteunen we u bij uw bedrijfsvoering. Bekijk hier wat Gestion u als ondernemer te bieden heeft. De zorg voor uw Belastingaangiften nemen we graag uit handen.
Gestion Engelse vertaling Linguee woordenboek.
Tijdens 2005 was de enige overgenomen activiteit Informat iq u e Gestion L a va ux opgenomen in de gecombineerde jaarrekening vanaf januari 2005. During 2005, the only business acquired was Informatieque Gestion Lavaux included in the combined financial statements starting from January 2005.
société de gestion Vertaling naar Nederlands voorbeelden Frans Reverso Context.
La société de gestion veille à ce que ses instances dirigeantes.: De beheermaatschappij zorgt ervoor dat haar hoogste leiding.: zorgt ervoor dat haar hoogste leiding.: Une société de gestion spécialisée doit être constituée aux fins de la gestion d'actifs' pas de succursales.
GESTION Vertaling Frans-Nederlands.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: GESTION DE GESTION EN GESTION ES. Definities in het Frans: Gestion 1x. Vertalingen GESTION FRNL. 1 action de diriger, de s'occuper' de beheer leiding.
gestion vertaling Frans Nederlands.
services administratifs, administration v l, direction v la, gérance, gestion v la zn. administration v l, direction v la, gérance, gestion v la zn. La gestion d'une' société est différente de la propriété d'une' société. Beheer van een bedrijf is niet hetzelfde als eigenaar zijn van een bedrijf.

Contacteer ons